Desheretat! Per quins motius puc desheretar a un fill?

Desheretat! Per quins motius puc desheretar a un fill?

EL DESHERETAMENT I LA INDIGNITAT poden obeir només a motius taxats, com ara que el desheretat hagi agredit al testador.


QUINES SÓN LES CAUSES DEL DESHERETAMENT?

Abans de començar i com sempre, us recodem que els articles del nostre blog sobre les herències són sobre la regulació del Codi Civil de Catalunya, que en alguns aspectes importants és diferent a la de la resta d’Espanya. Comencem:

Segur que en alguna ocasió entre broma i broma hem escoltat l’expressió “la meva mare m’ha dit que em desheretarà”, “com et facis un tattoo et desheretaré”, però tots coneixem el què significa i quins requisits s’han de complir i realment quins efectes té aquest dret?

Com a consideració prèvia, tal i com hem explicat a l’article de la llegítima (emparellar amb l’article), la llei atribueix una part de l’herència als fills, a Catalunya un 25% del total del valor de l’herència. No obstant, s’ha de tenir en compte que el progenitor pot exercir l’acció de desheretament que és aquella disposició testamentària per la que es priva a un hereu forçós del dret a la llegítima.


COM HA DE SER UN DESHERETAMENT PERQUÈ SIGUI VÀLID

Hem de tenir en compte que els requistis per a que un desheretament sigui vàlid són els següents:

 1. El desheretat ha de ser un legitimari.

 2. El desheretament és totalment voluntari, fins i tot el cusant pot desheretar a uns legitimaris i als altres no.

 3. El desheretament ha de constar en un acte de disposició per causa de mort, concretament en testament, codicill, pacte successori i en aquest document s’ha de preveure una declaració de voluntat expresa de desheretar.

 4. S’ha de designar nominalment al legitimari desheretat, de forma individual o inequívoca, que permeti identificar al desheretat sense cap mena de dubte.

 5. Ha de ser per alguna de les causes legals de desheretament que més endavant exposarem.

 6. La causa a de ser certa.

 7. No ha hagut de mediar reconciliació o perdó entre el testador i el legitimari.

 8. El desheretament no pot ser parcial ni condicional.


QUINES SÓN LES CAUSESS DEL DESHERETAMENT

 1. Causes d’indignitat, que obeeixen a la infracció dels deures dels sucessors respecte del difunt, són una conducta immoral de l’hereu cap al causant, aquestes es troben recollides al Codi Civil de Catalunya.

 2. La denegació d’alimenets al testador o al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, en els casos en què hi ha l’obligació legal de prestar-los-en.

 3. El maltractament greu al testador, al seu cònjuge o convivent en parella estable, o als ascendents o descendents del testador, que inclou tant la violència física com psíquica.

 4. La suspensió o la privació de la potestat que corresponia al progenitor legitimari sobre el fill causant o de la que corresponia al fill legitimari sobre un nét del causant, en ambdós casos per causa imputable a la persona suspesa o privada de la potestat.

 5. L’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari.

Un cop el testador ha disposat a un acte de disposició de mort, pot passar que el desheretat i el testador es reconciliin.

També es pot donar el cas que el legitimari desheretat impugni el desheretament perquè considera que no existeix la causa que ha al·legat el testador i que per tant no hauria d’haver estat desheretat. El que ha de provar aquests fets és el desheretat.


CONCLUSIÓ

Com sempre us recordem en el nostre blog, que en matèria de testaments el més difícil és deixar els nostres assumptes com volem deixar-los realment. Hi ha desenes de mecanismes per aconseguir-ho! El més complicat és decidir exactament què és el que volem fer, quin familiar es beneficiarà de cada bé. Les possibilitats són tantes que poden atabalar fàcilment a una persona.

Abans d’acabar, heu de tenir en compte que el nostre blog, en quant a les herències, ens referim sempre al Codi Civil de Catalunya. Si teniu un cas a Espanya però fora de Catalunya no dubteu en consultar-nos per conèixer les diferències, que puguin afectar al vostra testament.

Fins aviat!Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies